Współpraca z zakresie obsługi serwisowej
dla zarządców nieruchomości, deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Umowy serwisowe


W ramach umowy na serwis domofonów i wideodomofonów zapewniamy

» ewidencjonowaną, cykliczną ocenę stanu technicznego instalacji
» sprawdzenie poprawności działania instalacji
» usunięcie zauważonych usterek
» naprawę domofonów na wezwanie lokatora


W zakres naszych usług wchodzi montaż domofonów, wideodomofonów, serwis domofonów, naprawa domofonów oraz konserwacja instalacji domofonowych i videodomofonowych.

Stosujemy w swojej pracy wyłącznie sprawdzone i niezawodne rozwiązania w oparciu o najnowocześniejsze technologie i produkty.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji powyższych usług.


ZAPYTAJ O OFERTĘ


Stały nadzór nad instalacją


Bezpieczeństwo i komfort lokatorów.

Sprawne działanie systemów domofonowych i szybka naprawa domofonów w przypadku awarii, poprawia bezpieczeństwo lokatorów, ułatwia utrzymanie czystości i porządku oraz zmniejsza stopień dewastacji klatek schodowych i wind wraz ze związanymi z tym kosztami remontów.


Nadzór nad instalacjami i urządzeniami pozwoli utrzymać je w sprawności i właściwym stanie technicznym, zmniejszając ich awaryjność i liczbę napraw oraz umożliwi planową wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów.


Krótki czas reakcji


Do 24 h od momentu zgłoszenia lub natychmiast

Gwarantujemy Państwu krótki czas reakcji na zgłoszoną usterkę. Nasz zespół serwisowy pojawi się w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.


W przypadkach nagłych jak: brak możliwości dostania się i opuszczenia budynku, zwarć powodujących stałe otwieranie elektromagnesów lub innych usterek powodujących duże uciążliwości dla lokatorów reagujemy natychmiast!


Warunki współpracy


Umowy na serwis domofonów są sformułowane w sposób przejrzysty, czytelny i zawierane są na okres jednego roku lub bezterminowo.

Cena usług serwisowych jest uzależniona od wielu czynników: liczby lokali proponowanych do serwisu, rodzaju urządzeń zainstalowanych i ich stanu technicznego oraz indywidualnych wymagań. Dla optymalnego spełnienia Państwa oczekiwań w zakresie serwisu domofonów proponujemy różne warianty obsługi: stała opłata miesięczna lub doraźna naprawa domofonów.

ZAPYTAJ O OFERTĘ